De structuur binnen de karnavalsvereniging is als volgt opgebouwd:

Er is overkoepelend een Senaat, met daarin afgevaardigden van de verschillende commissies

Hieronder de leden van de senaat

Voorzitter
Huub Verhoeven
Hagerweg 12
6343 BV Klimmen
045 – 405 5309
06 – 20 24 58 03
Stuur een mail

Secretaris
Harry Raes
Schalenboschweg 37
6343 ED Klimmen
043 – 459 2797
06 - 20 70 12 71
Stuur een mail

Penningmeester
Ingrid Bemelmans
Bourgondië 42
6343 DD Klimmen
045 405 3639
Stuur een mail

Afgevaardigde namens Raad van Elf
President
Wibo Biermans
Felix Ruttenlaan 43
6132 CV Sittard
06 - 22 54 91 73
Stuur een mail

Afgevaardigde namens Ereraod
Funs Deguelle
Drossaert de Limpensplein 9
6343 AV Klimmen
06 - 13 68 46 57
Stuur een mail

Afgevaardigde namens Prinseraod
Voorzitter Prinseraod
Bert Rademakers
Achtbunderstraat 49
6343 AP Klimmen
045 – 405 3554
Stuur een mail

Afgevaardigde namens de Jeugdcommissie
Tom Megens
Bourgondië 39
6343 DC Klimmen
Stuur een mail

Afgevaardigde namens de commissie zittingen
Frank Laeven
Doctor Poelsstraat 2
6343 BH Klimmen
045 - 405 5399
06 - 13 92 26 36
Stuur een mail

Afgevaardigde namens de commissie TWO (Techniek, wagenbouwers,optocht)
Paul Budé
Kloosterstraat 2
6343 BX Klimmen
045 - 405 2479
06 - 19 69 24 93
Stuur een mail

Afgevaardigde namens de commissie PR
Meike Trausel
Dolberg 5
6343 AK Klimmen
06 - 18 72 74 45
Stuur een mail

2008 M. Van Kan