De Molmuus vierden in het seizoen 2008 - 2009 hun 5 x 11 jarig jubileum. De oorsprong van de Molmuus gaat dan ook al 55 jaar terug in de tijd. In 55 jaar Molmuus is veel gebeurd in Klimmen en de rest van de wereld.

De naam is afgeleid van het volgende:

Molmuus (klimmens voor molmuis/woelmuizen) zijn dieren die onder de grond leven, snuffelen en herhaaldelijk met het hoofd naar boven stoten.
Klummenaere (Klimmenaren) stonden vroeger bekend als mensen die overal een mening over hadden en dat ook lieten blijken, zodanig zelfs dat ze overal aan gingen snuffelen of onder stoten, samenwerken liep daardoor wat moeilijk omdat alles wat anderen deden niet goed genoeg was. Was er iets geregeld dan kwam een andere Klummenaer wel vertellen dat het niet goed was.
Dus Klimmenaren waren vroeger mensen die overal tegen aan trapte. Om hier een hak mee te zetten, werd deze naam als verenigingsnaam verzonnen.

Logo: Dit logo is afgeleid uit van ons verenigingswapen zoals het ook op ons verenigingsvaandel te vinden is. De Woelmuizen duiden op de naam van de vereniging, de heuvel duidt op de ligging van het dorp in het landschap;Schildhouders zijn de kat (symbool van de vrijheid) en de uil (symbool van de wijsheid). Het devies "Klumme Alaaf" is onze plaatselijke karnevalsgroet.

2008 M. Van Kan