“Vrund van de Klummesje Karneval”


Het nieuwe “Karnevalsseizoen” staat weer voor de deur. Een leuke tijd, waar wij ons als “Klummesje Karnevalisten” op verheugen. Maar …

Het wordt voor ons als “Karnevalsvereniging” steeds moeilijke om de “Klummesje Karneval” gefinancierd te krijgen.

Dat betekend dat we naast het verminderen van onze uitgaven, toch vooral moeten kijken hoe wij onze inkomsten kunnen verhogen.

De laatste jaren blijkt dat wij de reguliere activiteiten goed gefinancierd krijgen, maar in
tegenstelling tot het verleden, daaraan nauwelijks geld meer overhouden om de grote periodieke uitgaven te financieren. Dat wil zeggen wij kunnen jaarlijks niet meer voldoende
geld reserveren om o.a. eens in de zoveel jaar een nieuwe Prinsenpak te kopen of nieuwe kappen voor de “Raod van Elluf” aan te schaffen. Kosten die er eens in de zoveel jaar behoorlijk inhakken. Wij ontkomen er dan ook niet aan om op zoek te gaan naar sponsoren.
Mensen die ons extra financieel willen ondersteunen zonder dat daar een grote tegenprestatie tegen overstaat. Want wij realiseren ons, dat wij op dat gebied sponsoren weinig extra’s
kunnen bieden.

Binnen de vereniging is er dan ook een sponsorplan ontwikkelt. Een van de dragers in dit plan is dat we inzetten op vele kleine sponsoren, mensen zoals u. Daarnaast hopen we natuurlijk een aantal bedrijven bereid te vinden die ons met grotere bijdragen willen
ondersteunen.

De vraag die wij u willen stellen is eenvoudig. Bent u bereidt een van de vele kleine sponsoren te worden? Pompt uw “Klummesje Karnevalshart” het “Karnevalsvirus” zo in uw
aderen dat u bereidt bent om “Vrund van de Klummesje Karneval” te worden? En de Molmuus de steunen met € 55,00? U krijgt daarvoor gratis toegang tot maximaal 3 van onze zittingen,
t.w. de Openingszitting in november, de Prinseproclamatie in januari en de Dames of Herenzitting. Daarnaast zullen wij u niet benaderen tijdens onze jaarlijkse donateursrondgang en u ontvangt via de E-mail de nieuwsbrieven die op gezette tijden binnen onze vereniging verschijnen, zodat u maximaal geïnformeerd blijft over wat er rond de “Klummesje Karneval”
en de Molmuus speelt.

Indien u hiervoor iets voelt, stort dan € 55,00 op rekening NL34RABO0125 908644 t.n.v. K.V. de Molmuus onder vermelding van “Vrund” en uw naam en laat via vrund@kvdemolmuus.nl even weten
wanneer u hoeveel geld heeft gestort van welk rekeningnummer, opdat wij makkelijk de link tussen de ontvangen storting en u kunnen leggen.
Wij zullen dan met u contact opnemen over de verdere afwikkeling en eventuele vragen die u nog heeft te beantwoorden.

Help ons, dan kunnen we de komende jaren samen er voor blijven zorgen dat de Molmuus d'r Vastelaovend kinne blieve kleure
Wij wensen u alvast “ein sjoen en gezellige Karneval op Klumme”
toe.

Huub Verhoeven
veurzitter

2008 M. Van Kan