Historie PrinseRaod

Naast de beschermheer telt de “PrinseRaod” 36 actieve leden, achttien niet-actieve leden en zeven leden zijn overleden.

Rond de jaren zestig waren het de ex-prinsen van de beginjaren die elkaar in de week voor carnaval troffen in hun Narrentempel “Café Simons” aan de Klimmense Vrijthof. Op 16 oktober 1965 ging men definitief over tot de oprichting van de PrinseRaod, het niet weg te denken gezelschap binnen de carnavalsvereniging.
De voorzitters van de PrinseRaod waren achtereenvolgens:

  • Wiel I (Hoen) vanaf de oprichting in 1965 tot en met 1988. Hierna werd Wiel Hoen benoemd tot Ere-voorzitter van de PrinseRaod.
  • Sjef I (Ritzen) nam het roer over in 1988 als interim-voorzitter en werd in 1989 gekozen tot voorzitter. Samen met het bestuur voerde hij een aantal vernieuwingen door, die ervoor zouden zorgdragen dat de PrinseRaod voor de komende jaren een goede naam en faam binnen de Klimmense gemeenschap zou behouden.
  • Jan II (Horsmans) nam de taak als voorzitter in maart 1997 van Sjef Ritzen over, eerst voor een periode van drie jaar.
  • In 2003 nam Bert I (Rademakers) de voorzitters hamer van Jan over. Tot 2023 heeft hij deze bij zich gehouden. Bert I is vervolgens benoemd tot Iëre-lid.
  • In 2023 nam Cyriel I (À Campo) het voorzitterschap na 20 jaar over van Bert I.

Ook koos de vereniging in 1966 Wiel Waltmans tot beschermheer. Jaarlijks schenkt hij de aftredende prins een emaille plaquette. Wiel is een graag geziene gast binnen de PrinseRaod. Na zijn overlijden in 2012 nam zijn zoon Jacques de functie van beschermhier PrinsRaod Klumme op zich.

De wapenfeiten van de PrinseRaod zijn groot(s) in aantal. In 1959 Werd voor het eerst een huwelijksmis gezongen voor een lid van de carnavals vereniging “De Molmuus”, toen nog samen met de Raad van Elf. Dit is tot op heden in stand gehouden, nu echter uitsluitend gezongen door de leden van de PrinseRaod. In 1973 organiseerde men de “Waltafo-bals” met gerenommeerde orkesten, men kon zich verheugen op een grote belangstelling.
Ook de groep “Zooitje Ongereigeld”, de voorloper van het huidige “Klummesj Talent” werkt jaarlijks mee aan de openingszitting in november. De aanwezigheid van de Prinse-Raod op de jaarlijkse zittingen van de Molmuus geeft een apart cachet, als ze in een eindeloze rij de zaal binnen marcheren. De zaal wordt te klein. Waar dit over enkele jaren heen moet? Daar vinden ze wel een oplossing voor….

De Hierezitting – de eerste was op 15 januari 1978 – is niet meer weg te denken in de Klimmense carnaval en trekt nog steeds volle zalen. De organisatie is in de beginjaren overgegeven aan de carnavalsvereniging. De carnavals-zondag-story is iets aparts.
Nu het zaalgebeuren is vervallen, begint na het bijhangen van de foto een ongedwongen “rondgank”, welke bij goed weer wel eens eindigt op een terras.
De Gala-dansavonden die van 1988 tot en met 1992 plaats vonden, kenmerkten zich door de uitstekende orkesten en een fijn publiek op halfvasten. Wat ook een hoogtepunt moest zijn, is de jaarlijkse optocht, maar hiervoor is de animo tanende, omdat diverse leden iets in jaren groeiden, andere leden uitwaaien naar hun buurten of andere verenigingen. Een grote
groep leden van de PrinseRaod verleent jaarlijks haar medewerking aan de donateurs-rondgang van de Carnavalsvereniging “De Molmuus“.

Ook bevindt zich binnen de PrinseRaod een reisgroep die jaarlijks een uitstapje maakt. Plaatsen zoals Antwerpen, Genk, Düsseldorf en Keulen werden meerdere malen bezocht. Er schijnt van deze uitspattingen een geheim foto-album te zijn, maar zekerheid hierover is nergens te krijgen. Leuke dingen van deze reizen Waren ondermeer het spek en ei braden en consumeren bij een temperatuur van twee graden boven nu1 ergens op een Raststéitte langs de Autobahn; het Thais eten in Keulen en de angst toen men moest afrekenen; de lege gasfles om de meegenomen erwtensoep op te warmen; en in Dusseldorf het afgelopen jaar waar de Kielepietsj geproefd werd.
De watersnood in Koln gaf een beangstigende indruk en werkte op ieders humeur. De ”rondgank”, dinsdag voor carnaval, langs de Klimmense cafes is niet meer weg te denken, het grote aantal deelnemers zorgt voor goed bezette bierwinkels.

Het jaarlijkse “Keuningstoepe” rond 6 januari (Drie Koningen) krijgt als afsluiting het planten van de Konings Den. Met veel joeks en ceremonie haalde men in 1996 de Hongaarse Henseija naar Genhuske (Huuskenshofl op het landgoed van de ex-prins Jo III (Jo v. Wersch). Barebinge en barbecuen deed men in 1993 en 1994 op het erf van de familie Budé in Craubeek.

Tijdens de carnavalsdagen treffen veel leden van de PrinseRaod elkaar met dames en aanhang en ze maken er samen een heerlijk festijn van. Het onverwachte heeft bij de PrinseRaod het beste resultaat. Herinneren wij ons nog dat Wiel Keulen prins Werd bij de buurtvereniging Overheek op zaterdagavond, en dat wij in de middaguren gebeld werden of wij zondagmiddag konden verschijnen op de receptie, niet wetende wie de prins zou worden. Ze Waren er, 18 personen in vol ornaat, die in Overheek werden verwelkomd in een aparte sfeer. Die dag eindigde voor menigeen in de kleine uurtjes. “Bekieke van oet der Prinse-Raod” is het lijfblad dat vier of vijf keer per jaar verschijnt en bij alle leden gratis in de brievenbus terecht komt. Het wel en wee van de vereniging, nabeschouwingen, een kritische noot als daar reden voor is, smeuige verhalen, omlijst met treffende foto’s vullen de pagina’s. Het eerste nummer verscheen in november 1990, straks in november 1997 valt het 32e nummer op de mat. Van recente datum is de jubileum-CD “Klummesje Vaste1aovesk1anke” die ten gevolge van het 4×11-jarig bestaan door de PrinseRaod aan de carnavalsvereniging en aan de
Klimmense bevolking wordt aangeboden. De presentatie vindt plaats op dinsdag 11 november in zaal “’t Koppelke”. De CD is opgenomen in de Tercel-studio te Voerendaal, het vocale gedeelte komt geheel voor rekening van de PrinseRaod, met als gastzangeres mevrouw Lies Veldman-Janssen. Het muzikale gedeelte verzorgde Peter Philips, en de directie voerde Sandy Wijnands