Historie

Karnavalvieren was voor de Klimmenaren reeds vele generaties lang een traditie, ook al bestond er geen Raad van Elf en trok er geen georganiseerde stoet door de straten.
Door de steeds groeiende deelname aan dit volksfeest ontstond er in de vijftiger jaren van de vorige eeuw de behoefte om de Vastenavondviering meer te bundelen, te regelen. En zo was in 1954 het Vrijthof, dat toen nog in veilige beslotenheid langs de toegang tot de oude kerk gegroepeerd lag, getuige van de eerste stappen om een stijlvolle karnavalsviering binnen de eigen gemeenschap te brengen. Het gezelschap Klimmenaren, dat daar in café Simons, in de weken voor de Hollandse Kermis, zijn plannen smeedde, was er van overtuigd dat op het eigen dorp genoeg fantasie en gevoel voor het feest der zotheid aanwezig was om dit in eigen huis tot een jaarlijks evenement te laten uitgroeien.
De gezellige peetvaders, die vol goede moed de wieg van het jonge Molmuuske omringden, zouden de niet lichte taak krijgen om de eerste stappen van het toen vernieuwde karnaval te leiden.
Het gemeentebestuur, dat bij monde van de karnavalsgezinde burgemeester Schmedding aan de heer Wiel Hoen alle medewerking toezegde, stelde onder meer een goede organisatie als voorwaarde.
Karnevalsvereniging de Molmuus, was geboren!