Vrung van de Klummesje Karneval

Waer Vrund van de Klummesje Karneval

Betaal 5 x €11,00 en u ontvangt van ons:
1 entreekaart voor de prinseproclamatie
1 entreekaart voor de sjpasszitting
en
1 entreekaart voor de dameszitting
of
1 entreekaart voor de Hierezitting.

Wij komen dan niet meer bij u aan de deur voor een donateurskaart !!!

Heeft u interesse, stuur dan een mail naar:
vrund@kvdemolmuus.nl

 

Vrund van de Klummesje Karneval | Wat is “Vrund van de Klummesje Karneval”

Voor sommige mensen is het “Karnevalsseizoen” de leukste tijd van het jaar. Zo ook voor ons als “Klummesje Karnevalisten”. Maar …

Het wordt voor ons als “Karnevalsvereniging” steeds moeilijker om de “Klummesje Karneval” gefinancierd te krijgen.

Dat betekent dat we naast het verminderen van onze uitgaven, toch vooral moeten kijken hoe wij onze inkomsten kunnen verhogen.

De laatste jaren blijkt dat wij de reguliere activiteiten goed gefinancierd krijgen, maar in tegenstelling tot het verleden, daaraan nauwelijks geld meer overhouden om de grote periodieke uitgaven te financieren. Dat wil zeggen dat wij jaarlijks niet meer voldoende geld kunnen reserveren om o.a. eens in de zoveel jaar een nieuw Prinsenpak te kopen of nieuwe kappen voor de “Raod van Elluf” aan te schaffen. Kosten die er eens in de zoveel jaar behoorlijk inhakken. Wij ontkomen er dan ook niet aan om op zoek te gaan naar sponsoren. Mensen die ons extra financieel willen ondersteunen zonder dat daar een grote tegenprestatie tegen overstaat. Want wij realiseren ons, dat wij op dat gebied sponsoren weinig extra’s kunnen bieden.

Binnen de vereniging is er dan ook een sponsorplan ontwikkeld. Een van de dragers in dit plan is dat we inzetten op vele kleine sponsoren, mensen zoals u. Daarnaast hopen we natuurlijk een aantal bedrijven bereid te vinden die ons met grotere bijdragen willen ondersteunen.

De vraag die wij u willen stellen is eenvoudig. Bent u bereid een van de vele kleine sponsoren te worden? Pompt uw “Klummesje Karnevalshart” het “Karnevalsvirus” zo in uw aderen dat u bereid bent om “Vrund van de Klummesje Karneval” te worden? En de Molmuus te steunen met €55,00? U krijgt daarvoor gratis toegang tot maximaal 3 van onze zittingen, t.w. de Prinseproclamatie in november, de Sjpasszitting in januari en de Dames- of Herenzitting. Daarnaast zullen wij u niet benaderen tijdens onze jaarlijkse donateursrondgang en u ontvangt via de e-mail de nieuwsbrieven die op gezette tijden binnen onze vereniging verschijnen, zodat u maximaal geïnformeerd blijft over wat er rond de “Klummesje Karneval” en de Molmuus speelt.

Indien u hier iets voor voelt, stort dan € 55,00 op rekening NL34 RABO 0125 9086 44 t.n.v. K.V. de Molmuus onder vermelding van “Vrund” en uw naam en laat via vrund@kvdemolmuus.nl even weten wanneer u hoeveel geld heeft gestort van welk rekeningnummer, opdat wij makkelijk de link tussen de ontvangen storting en u kunnen leggen.
Wij zullen dan met u contact opnemen over de verdere afwikkeling en eventuele vragen die u nog heeft te beantwoorden.

Help ons, dan kunnen we de komende jaren samen er voor blijven zorgen dat de Molmuus d’r Vastelaovend kinne blieve kleure. En dat gaat verder dan onze eigen leden.

Wij wensen u alvast “ein sjoene en gezellige Karneval op Klumme” toe.